Tillbaka

 

Zinken minskar i vår miljö!

 Nedanstående kartor visar förändringen i zinknedfall över Sverige från år 1975 till år 1995. Som framgår av kartorna sker en kontinuerlig minskning.


zn_defini.gif (18072 bytes) På sikt kan detta innebära att vi får zinkbrist i det översta marklagret, från vilket växter och djur skall ta sitt behov av zink.

zn_karta1.gif (9243 bytes)

Zn (µg/g mossa torrvikt) 1975

zn_karta2.gif (9250 bytes)

Zn (µg/g mossa torrvikt) 1980

zn_karta3.gif (8894 bytes)

Zn (µg/g mossa torrvikt) 1985

zn_karta4.gif (7603 bytes)

Zn (µg/g mossa torrvikt) 1990

zn_karta5.gif (7305 bytes)

Zn (µg/g mossa torrvikt) 1995

(Bildkälla: SNV och IVL. Nordiska ministerrådets rapportserie)

Tillbaka