Zink - en metall i kretsloppet

 

Zink är en silverglänsande metall som smälter vid 420 grader. Den framställs ur zink-
innehållande malmer, t ex zinkblände och zinkspat.

Zink med en renhet av 99,995% levereras i form av tackor.

Här hittar du all information om metallen Zink. Hur den används och hur den påverkar människa och natur.