Människan behöver zink
Zink i naturen
Zink i Sverige
Zink - ett självläkande skydd
Zink sparar resurser
Kan zink vara farligt
Hur länge räcker zinken
Återvinning av zink
Flöde av zink i naturen
En programförklaring
Kontakta oss

Nordic Galvanizers

Drottning Kristinas väg 48
SE-114 28 STOCKHOLM

© Globus Graphics 1997

Zink - en metall i

kretsloppet

 

Zink är en silverglänsande metall som smälter vid 420 grader. Den framställs ur zinkinnehållande malmer, t ex zinkblände och zinkspat.

Zink med en renhet av 99,995% levereras i form av tackor.

Här hittar du all information om metallen zink. Hur den används och hur den påverkar människa och natur.